Kezdőlap
https://cncforgacsolotanfolyam.hu/

Részlet a CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
  
 
1.   AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:35 521 01
 
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: CNC gépkezelő
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: -
 
Szakmai előképzettség:
34 521 03 Gépi forgácsoló
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
54 521 01 0000 00 00Gépgyártástechnológiai technikus
31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés
51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépülésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7323 Forgácsoló Forgácsoló
3.1.3. Esztergályos
3.1.4. Fúrós
3.1.5. Marós
3.1.6. NC, CNC gépkezelő
3.1.7. Szikraforgácsoló
 
 
A /szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 
A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-    Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
-    ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szerszámgép üzemképességét
-    kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket
-    számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)
-    kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat
-    CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz
-    betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni
-    betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás stb.)
-    egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt pontossággal
-    szükség szerint éleket sorjázni
-    elvégezni a gépkarbantartási feladatokat
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11399-12 CNC-forgácsolás
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11399-12 CNC-forgácsolás gyakorlati, írásbeli, szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Az alkatrész műszaki rajza alapján esztergálási, marási és köszörülési műveletek meghatározása, az alkatrész egy műveleti programjának megírása, CNC szerszámgép (CNC eszterga, CNC marógép, CNC köszörűgép) előkészítése, programbevitel, programtesztelés, CNC szerszámgép felszerszámozása, szerszámkorrekciók beírása, CNC szerszámgép kezelése, gyártásközi méretek ellenőrzése, dokumentálás.
 
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése:
CNC programozás
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Műszaki rajz szerinti alkatrész-geometria egy felfogásban végrehajtható műveleteihez CNC megmunkáló program készítése, a tanult programnyelv(ek) szerint (esztergálás, marás, fúrás, köszörülés, ciklusutasítások alkalmazása, alprogramok alkalmazása)
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése:
CNC forgácsolás technológiája, gépei, berendezései
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadás 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
 
 

Részlet a CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeiből. CNC gépkezelő, CNC-forgácsolás, Esztergályos, Fúrós, Marós, CNC gépkezelő, Szikraforgácsoló, Forgácsoló,